Wat is Voice Dialogue?

Wanneer de wekker 's morgens heel vroeg afloopt, is er een stemmetje in ons dat die wekker meteen het raam uit wilt zwieren, een andere stem wilt dat we opstaan en tijd nemen om rustig te ontbijten en nog een andere stem begint ons op te jagen en dreunt een lijst af van alles wat die dag nog moet gebeuren. Herkenbaar?

 

We hebben allemaal vele stemmen in ons. Deze stemmen zijn niet te verwarren met een dissociatieve identiteitsstoornis (multiple personality disorder) waarbij de bewustzijnscontinuïteit wegvalt wanneer van de ene naar de andere persoonlijkheid wordt geschakeld. 
Onze innerlijke stemmen zijn gewoon verschillende delen in ieder van ons met elk hun eigen energie, wil, verlangens, angsten,...

 

In psychosynthese worden die verschillende delen ook wel subpersonen genoemd. Problemen kunnen ontstaan wanneer de spanning tussen subpersonen die recht tegenover elkaar staan niet meer te hanteren of te (ver)dragen valt. Als bijvoorbeeld de Slavendrijver telkens aan het stuur van onze bus zit en de Genieter opgesloten is in de koffer, is de kans groot dat - wanneer dit onevenwicht te lang aanhoudt - we recht op een burn-out afstevenen. Of wanneer onze Criticus steeds de stem van ons Kind onderdrukt, zet dat een flinke demper op onze spontaniteit en levensvreugde.

Ons innerlijke kind is voor de meeste mensen herkenbaar.

Dit kind leeft diep in ons, verlangend om gehoord en gezien te worden.

Een kind dat misschien wel jarenlang en helemaal alleen een verdriet met zich meedraagt.

Of een zorg op zich heeft genomen die veel te zwaar woog op jonge kinderschoudertjes.

Misschien heeft het wel nooit echt kind kunnen zijn en schreeuwt het van verlangen om te kunnen spelen.

En zit die stem onderdrukt onder vele lagen van conditionering en ontkenning.

In therapie geven we letterlijk ademruimte aan die stem en mag jouw innerlijke kind er helemaal zijn.

Net als de stem van ons innerlijke kind, is ook de stem van onze innerlijke criticus geen onbekende voor ons. Vaak legt deze stem ons innerlijke kind het zwijgen op. Een criticus kan vele gedaantes en vormen aannemen, maar kan ook volledig onzichtbaar zijn.

 

Vaak herken je hem of haar aan de stem die je vertelt iets niet te kunnen of ergens niet aan te beginnen. Dit kan een verinnerlijkte stem zijn van iemand uit je verleden, zoals een ouder, leraar of een andere gezagsfiguur. 

Deze stem ondermijnt ons zelfvertrouwen, breekt ons af en doet ons twijfelen aan onze eigenwaarde. 

Toch wil die stem ons vaak beschermen, maar kent geen andere manier om ons te behoeden voor pijn, gevaar of het risico om gekwetst te raken.

 

Een criticus die niet meteen herkenbaar is en zich soms als een onzichtbare sluipmoordenaar vermomt, raakt ons in onze diepere, existentiële lagen. Deze criticus laat de grondvesten van ons bestaan schudden en doet ons twijfelen aan ons bestaansrecht.

We kunnen deze criticus slechts herkennen aan het spoor dat hij achterlaat. Dat kan een spoor zijn van vernieling en puin, wanneer hij talloze malen onze dromen en plannen heeft weten te saboteren, maar het kan ook een spoor zijn van meerdere, uiteenlopende psychosomatische klachten.

In therapie werken we samen aan het verminderen van deze klachten en het terug opbouwen van zelfvertrouwen en je veilig voelen in de wereld. 

 

“Van innerlijk conflict naar innerlijke vrede"

 

Meestal maken we gebruik van Voice Dialogue om de verschillende subpersonen aan het woord te laten.  Maar ook via stoelenwerk en/of focussen is het mogelijk om zonder oordeel ruimte te geven aan alle subpersonen, ook aan ons innerlijke kind dat misschien al jaren verstopt en weggedoken zit in het bagageruim. We gaan ons niet langer identificeren met de Slavendrijver en net doordat we ons losmaken van subpersonen die gewoonlijk de bovenhand voeren, voelen we ons steeds vrijer in onze keuze wanneer we welke subpersoon aan het stuur van onze bus laten plaatsnemen.

 

We leren beter om te gaan met de soms zeer hoge spanning tussen elk polariteitenpaar, zoals bijvoorbeeld onze 'Durfal' en ons 'Angsthaasje', onze 'Sociale' en onze 'Kluizenaar',... Wanneer de ene pool meer begrip krijgt voor de andere en vice versa, neemt deze spanning zienderogen af. Alle energie die nodig was om een subpersoon te onderdrukken komt daarbij opnieuw vrij en dit zorgt voor meer  levensenergie, veerkracht en balans. 

 

Voice Dialogue helpt ons om terug zelf het stuur van onze bus in handen te nemen. Onze innerlijke regisseur wordt gewekt. 
We worden minder vaak en minder snel getriggerd en ervaren steeds meer onze innerlijke kracht.