het blijmoedige meer

"If I keep a green bough in my heart, the singing bird will come." 

Chinese proverb

Welkom!

 

Van harte welkom bij Het Blijmoedige Meer, praktijk voor psychotherapie, Nia, yoga en het werken met energie. 

 

Als rode draad doorheen al deze verschillende uitdrukkingsvormen loopt steeds dezelfde weg naar zelfverwerkelijking:

 

 • opnieuw op adem komen en stilstaan bij jezelf
 • je eigen behoeftes én grenzen leren (her)kennen, respecteren en aangeven
 • (terug)vinden van je eigen stem en innerlijke kracht 
 • ervaren van een groter gevoel van zelfvertrouwen 
 • opkomen voor jouw waarheid, met respect voor die van de ander
 • ervaren van meer evenwicht en stabiliteit in vriendschappen en relaties 
 • vinden van diepe ontspanning en rust in jezelf
 • herstellen van de verbinding met je lichaam
 • psychisch herstel op een diep niveau
 • opnieuw zin en betekenis ervaren in je leven 
 • opnieuw je bron van inspiratie, creativiteit en levensvreugde ervaren
 • opbouwen van meer energie en leren hanteren van je fysieke energieniveau
 • herstellen van het evenwicht tussen je emoties, gedachten, lichaam en intuïtie
 • niet altijd alles zelf hoeven dragen  en durven om hulp vragen (een kracht!) en die ook kunnen ontvangen 

 

Jezelf toestaan jouw leven vorm te geven zoals jij vanbinnen voelt dat het klopt, is jouw unieke gift aan jezelf en aan de wereld. Op deze manier voel je je tegelijk in jezelf gegrond als deel van een groter geheel. Je komt thuis bij jezelf en voelt je thuis in de wereld. Dat is mijn wens voor jou en het is mij een voorrecht als ik daarbij een stukje mag meewandelen op jouw unieke levenspad.

 

Blij staat voor mijn overtuiging dat er in elk van ons, zelfs wanneer we het zelf niet meer voelen en we helemaal op de bodem zitten, er altijd een kern van vreugde aanwezig is, die ons kan helpen terug uit het dal te klauteren. 

 

Moedig vind ik terug in kwetsbare kracht, nodig op onze helden-/heldinnentocht. Onze eigen kwetsbaarheid leren aanvaarden, delen met begrip- en liefdevolle anderen vraagt heel wat moed en kracht, maar vormt de sleutel tot verbinding en heling. 

 

Meer tenslotte roept bij mij het beeld op zoals beschreven in het onderstaande citaat:

 

"When the waters of a lake are absolutely still, the lake reflects the trees, the sky, and everything around it perfectly. At the slightest breeze, with the smallest ripple in the waters, the lake reflects nothing but itself. To see another with clarity and objectivity, one first must master stillness. The slightest breeze of judgment or interpretation from the rational mind will create a ripple that shatters Awareness and returns us to ordinary perception."


58. Twéi

het Blijmoedige, het Meer 

 

De naam Het Blijmoedige Meer is gebaseerd op hexagram 58 van de I Tjing, het meer dan drieduizend jaar oude Boek der Veranderingen. Het betekent het 'Blijmoedige' of 'Meer'. Voor deze praktijk zijn beide betekenissen samengevoegd. 
 
Twéi is de jongste dochter, heeft als beeld de glimlach van het meer, als eigenschap de vreugde. Ware vreugde berust op de innerlijke aanwezigheid van vastheid en kracht, die naar buiten zacht en mild optreedt.
 
Op elkaar berustende meren: het beeld van het Blijmoedige
Een meer verdampt naar boven en droogt daarom gaandeweg uit. Als echter twee meren met elkaar in verbinding staan, drogen zij niet zo licht uit, daar het ene het andere voedt. De wetenschap moet een verfrissende en opwekkende kracht zijn.
Dat kan zij alleen worden door de stimulerende omgang met gelijkgezinde vrienden, met wie men zich beraadt en zich oefent in de toepassing der levenswaarheden. Zo wordt het weten veelzijdig en krijgt het een blijde lichtheid, terwijl het weten der autodidacten altijd iets zwaarwichtigs en eenzijdigs houdt.