Welkom in deze praktijk voor integratieve therapie

Op weg naar verbinding, zelfverwerkelijking & levensvreugde

 

"If I keep a green bough in my heart, the singing bird will come." 

Chinese proverb

De naam Het Blijmoedige Meer is gebaseerd op hexagram 58 van de I Tjing, het meer dan drieduizend jaar oude Boek der Veranderingen. 

 

I Tjing - Hexagram 58 Twéi 
Het Blijmoedige, het Meer
Op elkaar berustende meren: het beeld van het Blijmoedige

Twéi is de jongste dochter, heeft als beeld de glimlach van het meer, als eigenschap de vreugde. Ware vreugde berust op de innerlijke aanwezigheid van vastheid en kracht, die naar buiten zacht en mild optreedt. Een meer verdampt naar boven en droogt daarom gaandeweg uit. Als echter twee meren met elkaar in verbinding staan, drogen zij niet zo licht uit, daar het ene het andere voedt. De wetenschap moet een verfrissende en opwekkende kracht zijn. Dat kan zij alleen worden door de stimulerende omgang met gelijkgezinde vrienden, met wie men zich beraadt en zich oefent in de toepassing der levenswaarheden. Zo wordt het weten veelzijdig en krijgt het een blijde lichtheid.