Holistisch

 

 

Mijn visie is in de allereerste plaats holistisch. 

Holisme komt van het Griekse woord holon, dat geheel betekent. 

Onze gedachten, wat we voelen, ons lichaam, onze vriendschappen en relaties, onze leefwereld,... zijn allemaal met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. Verandering in één deel leidt tot veranderingen in de andere delen en in het geheel. 

Daarom is het belangrijk onze aandacht niet te beperken tot slechts één deel, maar de mens in ruime zin en in het grotere geheel te bekijken.

Balans

 

 

Alles in de natuur zoekt evenwicht. Ook wij maken deel uit van die natuur!

In onze duale wereld draait het steeds weer om het herstellen van de balans tussen tegengestelde energieën, om het herstellen van het evenwicht tussen de tegenstrijdige delen, wensen en verlangens in ons, alsook het herstellen van het evenwicht tussen onze gedachten, gevoelens en gedrag.

Stromen

 

 

Emoties moeten kunnen stromen. Als dat niet gebeurt zetten ze zich vast in ons lichaam, ontstaan blokkades en worden we (psychisch en/of fysiek) ziek.

Die blokkades zijn als grote rotsblokken of keien die de natuurlijke doorstroom in onze levensrivier hinderen. 

Door elk rotsblok te bekijken en erbij te gaan zitten, kunnen we die kantelen, verschuiven of laten zijn waar hij is en het water er langs laten stromen, zodat er opnieuw beweging komt in onze rivier. 

Levenskracht

 

 

In alles zit een groei- en levenskracht die zich niet laat tegenhouden. 

In het zaadje ligt reeds de ganse bloem besloten. Alles wat we nodig hebben is al in ons in potentie aanwezig om onszelf te verwezenlijken. 

Ook wanneer we ons in het laagste dal bevinden, kan deze oerkracht ons helpen terug op te staan en uit het dal te klimmen. 


De naamgeving van de praktijk Het Blijmoedige Meer is gebaseerd op hexagram 58 van de I Tjing, het meer dan drieduizend jaar oude Boek der Veranderingen. 

 

I Tjing - Hexagram 58 Twéi 
Het Blijmoedige, het Meer
Op elkaar berustende meren: het beeld van het Blijmoedige

Twéi is de jongste dochter, heeft als beeld de glimlach van het meer, als eigenschap de vreugde. Ware vreugde berust op de innerlijke aanwezigheid van vastheid en kracht, die naar buiten zacht en mild optreedt. Een meer verdampt naar boven en droogt daarom gaandeweg uit. Als echter twee meren met elkaar in verbinding staan, drogen zij niet zo licht uit, daar het ene het andere voedt. De wetenschap moet een verfrissende en opwekkende kracht zijn. Dat kan zij alleen worden door de stimulerende omgang met gelijkgezinde vrienden, met wie men zich beraadt en zich oefent in de toepassing der levenswaarheden. Zo wordt het weten veelzijdig en krijgt het een blijde lichtheid.


"When the waters of a lake are absolutely still, the lake reflects the trees, the sky, and everything around it perfectly. At the slightest breeze, with the smallest ripple in the waters, the lake reflects nothing but itself. To see another with clarity and objectivity, one first must master stillness. The slightest breeze of judgment or interpretation from the rational mind will create a ripple that shatters Awareness and returns us to ordinary perception."  

- Alberto Villoldo