"Als een ei breekt door kracht van buitenaf, eindigt er een leven.
Als een ei wordt gebroken door kracht van binnenuit, begint er een leven.”

Holistisch

 

 

Mijn visie is in de allereerste plaats holistisch. 

Holisme komt van het Griekse woord holon, dat geheel betekent. 

Onze gedachten, wat we voelen, ons lichaam, onze vriendschappen en relaties, onze leefwereld,... zijn allemaal met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. Verandering in één deel leidt tot veranderingen in de andere delen en in het geheel. 

Daarom is het belangrijk onze aandacht niet te beperken tot slechts één deel, maar de mens in ruime zin en in het grotere geheel te bekijken.

Balans

 

 

Alles in de natuur zoekt evenwicht. Ook wij maken deel uit van die natuur!

In onze duale wereld draait het steeds weer om het herstellen van de balans tussen tegengestelde energieën, om het herstellen van het evenwicht tussen de tegenstrijdige delen, wensen en verlangens in ons, de dans tussen yin & yang,

Kom & Zwaard

 

 

De kom staat voor de yin energie.

Alles wat in jou leeft, wat in jou roept, je behoeftes en wensen,... mogen er zijn en worden ontvangen in een veilige bedding en zonder oordeel.

 

 

Het zwaard staat voor de yang energie.

Soms weten we zelf niet meer wat onze grenzen zijn.

Door je grenzen te (her)kennen, te respecteren en op een gezonde manier aan anderen kenbaar te maken, wordt authentiek contact mogelijk met jezelf en met je omgeving.

 

Geen kom zonder zwaard en geen zwaard zonder kom!

De kom zonder het zwaard zorgt ervoor dat je moeite hebt met het aangeven van je grenzen, je niet voor je eigen waarheid durft op te komen, etc. 

Het zwaard zonder de kom houdt dan weer te weinig rekening met de gevoelens van anderen waardoor je bij het uitspreken van jouw waarheid soms als een pletwals over de gevoelens van anderen heen raast.

De kom en het zwaard samen zorgen ervoor dat je jouw waarheid kunt uitspreken en tegelijk ook aandacht hebt voor het effect hiervan op anderen. Dit doet geen afbreuk aan jouw waarheid en jouw grenzen, maar zorgt voor een verbindende, authentieke en respectvolle manier van communiceren.

Stromen

 

 

Emoties moeten kunnen stromen. Als dat niet gebeurt zetten ze zich vast in ons lichaam, ontstaan blokkades en worden we (psychisch en/of fysiek) ziek.

Die blokkades zijn als grote rotsblokken of keien die de natuurlijke doorstroom in onze levensrivier hinderen. 

Door elk rotsblok te bekijken en erbij te gaan zitten, kunnen we die kantelen, verschuiven of laten zijn waar hij is en het water er langs laten stromen, zodat er opnieuw beweging komt in onze rivier. Uiteindelijk vindt water altijd weer zijn weg...

Levenskracht

 

 

In alles zit een groei- en levenskracht die zich niet laat tegenhouden. 

In het zaadje ligt reeds de ganse bloem besloten. Alles wat we nodig hebben is al in ons in potentie aanwezig om onszelf te verwezenlijken. 

Ook wanneer we ons in het laagste dal bevinden, kan deze oerkracht ons helpen terug op te staan en uit het dal te klimmen.