Overlevingsstrategieën

Bij dreigend gevaar hebben we de neiging om automatisch in onze overlevingsstrategie te schieten. Meestal overheerst één patroon van de Vecht-Vlucht-Bevries reactie (Fight-Flight-Freeze response).

 

De fight wordt dan bijvoorbeeld dat we gaan ruziën met woorden, de flight dat we instemmen met alles wat gezegd wordt en de freeze dat we uit contact gaan. Maar hoe verschillend deze reacties ook zijn, de basis is dezelfde: we schieten erin als antwoord op een bedreigende situatie.

 

De aandrang om zo te reageren, is sterk. Het onwillekeurige zenuwstelsel neemt het over en de stress in ons lijf loopt zo hoog op dat we weinig anders kunnen dan vechten, vluchten of uit contact gaan.