Werkwijze

De therapie krijgt vorm door middel van een gesprek, een dialoog, waarbij we indien je dit wenst ook gebruik kunnen maken van verschillende methoden en technieken, afkomstig uit verschillende psychologische stromingen. De keuze wordt telkens afgestemd op jouw unieke hulpvraag, situatie en context. De nadruk ligt dan op het 'ervaren'. Immers, door uren over een appel te praten, weet je nog niet hoe een appel smaakt. Dat weet je wel na één beet!

 

Leidraad doorheen het ganse therapeutische proces is steeds het herstellen van verbinding.

We herstellen de verbinding met onze emoties, gedachten, lichaam, tussen tegenstrijdige delen in onszelf en streven telkens naar de hoogst mogelijke verbinding met betekenisvolle anderen!

 

Hieronder zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke methoden, Voice Dialogue en Body Scan. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van systeemwerk, mentalisatie, focusing, stoelenwerk, familieopstellingen, NLP, Mindfulness, ademhalings- en relaxatietechnieken, geweldloze communicatie, schaduwwerk, opstelling in kwadranten,...