WERKWIJZE

Tijdens een eerste verkenningsgesprek verhelderen we jouw hulpvraag en doel en bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn om daaraan tegemoet te komen. Soms zit er al tijdens het eerste gesprek iets zo sterk op de voorgrond, dat dit eerst aandacht en zorg nodig heeft. Dan werken we met wat zich aandient op het moment zelf. 

 

Indien dit eerste gesprek goed voelt, dan kunnen we een samenwerkingsrelatie aangaan. Deze duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, afhankelijk van jouw behoeften en doel. 

 

Centraal sta jij als cliënt, met jouw vraag, jouw verhaal, jouw beleving en leefwereld.

 

Ik hanteer een integratieve benaderingswijze. Daarbij maak ik gebruik van kaders en technieken uit de vier grote psychologische stromingen en hun afgeleide therapieën, zoals de psychodynamische, de cognitieve gedragstherapeutische, de cliëntgerichte-experiëntiële en de systeemtherapeutische met in de praktijk van Het Blijmoedige Meer voornamelijk het cliëntgerichte-experiëntiële als algehele, bredere basis. De meerwaarde van deze integratieve psychotherapie is dat elke sessie specifiek op jou kan afgestemd worden.

 

De vorm die de therapie aanneemt, ontstaat steeds vanuit onze dialoog en wederzijdse toestemming. 

 

Diep in jou is een kracht die  jou al zo ver heeft gebracht op jouw pad. Soms voel je die kracht zelf niet meer. Dan ben ik er om jou daaraan te herinneren. Ik geloof heel sterk in het unieke, zelfhelende vermogen dat ieder van ons heeft en dat elke mens de antwoorden op zijn/haar problemen reeds in zich draagt, maar de toegang tot deze innerlijke wijsheid door bepaalde levensomstandigheden, kwetsuren en vervreemding soms niet meer vindt. Je kan me beschouwen als een soort psychologische vroedvrouw die jou helpt om de toegangspoort tot jouw innerlijke wijsheid terug te vinden. 

 

Mensen gaan vrijwel steeds in therapie omdat ze een diepe wens naar verandering ervaren. In dit veranderingsproces ben ik jouw metgezel. Ik loop een stukje mee op jouw pad. Jij kent de richting en het gewenste doel.  Jij hebt je landkaart in handen. Jouw kompas geeft daarbij aan wat klopt en wat niet klopt. Samen loodsen we ons een weg door een landschap dat misschien wel kan afwijken van de landkaart die je tot nu toe hebt gebruikt. 

Maar net dat maakt deze tocht zo boeiend! 

 

Jezelf toestaan jouw leven vorm te geven zoals jij vanbinnen voelt dat het klopt, is jouw unieke gift aan jezelf en aan de wereld. 
Op deze manier voel je je tegelijk in jezelf gegrond als deel van een groter geheel. 
Je komt thuis bij jezelf en voelt je thuis in de wereld. 
Dat is mijn wens voor jou en het is mij een voorrecht als ik daarbij een stukje mag meewandelen op jouw unieke levenspad.

 

Samen banen we ons een weg!