De naam 'Het Blijmoedige Meer'

 

Blij staat voor mijn overtuiging dat er in elk van ons, zelfs als we het zelf niet meer voelen en we helemaal op de bodem zitten, er altijd een kern van vreugde is, die ons kan helpen terug uit het dal te klauteren. 

 

Moedig vind ik terug in kwetsbare kracht, nodig op onze held(inn)entocht. Onze eigen kwetsbaarheid leren aanvaarden, delen met begrip- en liefdevolle anderen vraagt heel wat moed en kracht, maar vormt de sleutel tot verbinding en heling. 

 

Meer tenslotte roept bij mij het beeld op zoals beschreven in het onderstaande citaat:

"When the waters of a lake are absolutely still, the lake reflects the trees, the sky, and everything around it perfectly. At the slightest breeze, with the smallest ripple in the waters, the lake reflects nothing but itself. To see another with clarity and objectivity, one first must master stillness. The slightest breeze of judgment or interpretation from the rational mind will create a ripple that shatters Awareness and returns us to ordinary perception."